Missie & Visie

Missie

De missie van Muziekvereniging de Vrije Fries is om een levendige vereniging te zijn voor onze dorpen, donateurs, sponsoren en onze leden. We zijn een vereniging waar een ieder wel iets aan wil bijdragen, zowel op muzikaal als financieel gebied.

Onze vereniging staat open voor alle leden van de samenleving. Als muziekvereniging de Vrije Fries willen we ons inzetten als dorpsvereniging waarbij we diverse activiteiten van dorp en kerk muzikaal omlijsten.

Visie

Onze Visie is om ons in de komende jaren als een levendige muziekvereniging te kunnen blijven presenteren met een gemêleerd gezelschap. Een ledensamenstelling met voldoende jeugdleden voor de toekomst, een groep muzikanten uit de groep 8-88 jarigen die het korps kunnen dragen en die met genoegen en plezier willen bijdragen aan de repetitie-avonden waarbij we samen de uitdaging kunnen zoeken voor de groep in het geheel maar ook voor de leden individueel. Hierbij hebben we het streven om een divisie hoger te gaan spelen dan dat nu het geval is.

Onze dorpen en omliggende dorpen leveren leden en jeugdleden aan. Hierin gebruiken we de mogelijkheden om nieuwe leden te werven om zo ons ledenaantal op peil te houden. Hierbij denken we niet alleen aan nieuwe jeugdleden maar kijken we ook naar mogelijkheden om oud/slapende leden opnieuw te interesseren voor de blaasmuziek en het verenigingsleven.

Doel / Strategie

In 2026 bestaat de muziekvereniging 100 jaar. Ons streven is om in dat jaar te zijn gepromoveerd naar de 4e divisie en ons daar te kunnen handhaven. Om dit streven te bereiken willen we in samenspraak met de leden een pad bepalen hoe we dit kunnen bereiken.

We willen een gezonde vereniging in stand houden met genoeg uitdaging voor alle leeftijdscategorie├źn binnen de muziekvereniging. Op ons 100-jarige jubileum zijn we een fris, muzikaal, actief en sociaal korps.